Výroba telies ohrevu kvapalín

V praxi sa jedná najčastejšie o ohrev vody a olejov.

Informácie potrebné pre stanovenie príkonu výhrevných telies slúžiacich k ohrevu kvapalín:

  • Špecifikácia ohrievaného média
  • Množstvo a poprípade rýchlosť prúdenia kvapaliny
  • Počiatočná a cieľová teplota
  • Informácia o izolácii nádrže a teplote okolia
  • Požadovaný čas ohrevu

Kvapalinu je nutné špecifikovať čo najpresnejšie a to ako za účelom stanovenia maximálneho možného merného zaťaženia tyče (W / cm2), tak pre určenie materiálu plášťa tyče. V prípade ohrevu vody je potrebné určiť či bude ohrievaná na teplotu varu (napr. telesá k vyvíjanie pary) a typ vody (z vodovodného radu, demineralizovaná, voda s prísadou chémie, bazénovej chémie, chémie do umývačiek alebo inej chémie). V prípade vodných roztokov špecifikovať koncentráciu roztoku. Pri vode a vodných roztokoch je z dôvodu rizika vzniku galvanickej korózie nutné tiež uviesť materiál nádrže.

V prípadoch ohrevu oleja špecifikovať do akých pracovných teplôt je určený.

Pre návrh konkrétneho tvaru vykurovacieho telesa je nutné tiež poznať rozmery nádrže a definovať priestor pre vykurovacie teleso, požadovanú dĺžku nevýhrevnej časti telesa, miesto určené na uchytenie vykurovacieho telesa, priestor pre svorkovnice, prípadne ďalšie obmedzujúce faktory.

Pokiaľ je možné, uprednostňuje sa umiestnenia telies na dne nádrží.

Zvážiť či súčasťou telesa má byť termostat, tepelná poistka, alebo iný druh regulácie.

Podstatné je tiež definovať prostredie a obmedzujúce faktory v mieste elektrického ukončenie (napr. vibrácie, vlhkosť, riziko mechanického poškodenia, riziko kontaminácie kvapalinou, výbušnosť prostredia atď.).

Maximálne doporučené hodnoty merného zaťaženia tyčí

Pri riešení ohrevu iných kvapalín sa maximálne použiteľné hodnoty merného zaťaženia vykurovacích tyčí určujú podľa konkrétneho zadania.

Zatvoriť menu
×
×

Košík