Ohrevné patrony

Vysoko zaťažené patrony:

Konštrukčné riešenie vysokozaťažených vyhrievacích patrón umožňuje ich využitie v extrémnych prípadoch  (vysoká pracovná teplota, vysoké merné zaťaženie – až 60 W/cm2 , malé rozmery, krátke nevýhrevné konce), ohrevy pevných látok, kvapalín i plynov, kde ostatná technológia vyhrievacích tyčí s izoláciou nevyhovuje.

Vysokozatížené patróny sú najčastejšie používané u aplikáciách: vstrekovanie plastov, v obalovej technike, liatie zinku, vyhrievanie raziacich plôch, na kontaktné ohrev kovových častí a i.

Štandardné priemery vysokozaťažených patron: 5 – 6,5(6) – 8 – 10 – 12,5(12) – 16 – 20 mm

Štandardné tolerancie:

Priemer:  -0,02/-0,07 mm.

Dĺžka patrón: +2%/-2% délky;  do délky 100 mm ±2 mm. U patrón sa závitovou prírubou +0/-2%

Prikon: +10%/-10% (Merané pri pracovnej teplote).Okrem štandardných priemerov patrón vyrábame patróny v „palcových“ mierach: 1/4“ (6.35 mm), 3/8“ (9.525 mm), 1/2“ (12.7 mm), 5/8“ (15.875 mm), 3/4“ (19.05 mm).

Objednať iný priemer, toleranciu priemeru či dĺžku je možné po dohovore.

Maximálna možná presnosť brúsenia +/-0,015mm.

Priamosť patrón:

 • do 100mm dĺžky patróny  – 0,1mm
 • pre dĺžky patróny 200mm  – 0,15mm
 • pre dĺžky patróny 300mm  – 0,2mm

 

Stredne zaťažené patrony:

Konštrukčné riešenie strednezaťažených patrón predurčuje ich využitie za menej extrémnych podmienok v porovnaní s vysokozaťaženými patrónami. Maximálna doporučená výkonová hustota je 12 W / cm2.

Výhodou oproti vysokozatíženým patronám je možnosť výroby patrón o väčších rozmeroch a vyšších ampérových hodnotách.

Štandardné priemery strednezaťažených patron – rovnaké ako u vysokozaťažených

Tolerancie strednezaťažených patron:

Priemer: -0,05/-0,1 mm.

Dĺžka patrón:+2%/-2% dĺžky; do dĺžky 100 mm ± 2 mm. U patrón sa závitovou prírubou +0/-2%

Prikon: +10%/-10% (merané pri pracovnej teplote).

Priamosť patrón:

 • Do 100mm dĺžky patróny  – 0,1mm
 • Pre dĺžku patrón 200mm  – 0,15mm
 • Pre dĺžku patrón 300mm  – 0,2mm
 • Pre dĺžku patrón 400mm  – 0,7mm
 • Pre dĺžku patrón 500mm  – 1,2mm
 • Pre dĺžku patrón 1000mm  – 4,5mm

Nízko zaťažené patrony:

Nízkozaťažené vyhrievacie patróny sú oproti vysokozaťaženým a střednezaťaženým patronám vhodné pre aplikácie s nízkym napätím, popr. nízkou pracovnou teplotou a nízkym merným zaťažením patrón (do 5 W/cm2).

Štandardné priemery :ø 10 mm, ø 12 mm,  ø 14 mm, ø 15 mm, ø 16 mm, ø 17.2 mm, ø 18 mm, ø 20 mm, ø 22 mm, ø 25 mm, ø 30 mm, ø 32 mm, ø 35mm, ø 40 mm. Objednať iný priemer, toleranciu priemeru či dĺžku je možné po dohovore.

Tolerancie:

Priemer: ± 0,1 mm

Dĺžka: ± 2 mm

Príkon:

 • +5%/-10%  nad 200W menovitého príkonu (merané pri pracovnej teplote).
 • +10%/-10%  do 25W – 200Wmenovitého príkonu (merané pri pracovnej teplote).
 • +20% do 25W menovitého príkonu (merané pri pracovnej teplote).
Zatvoriť menu
×
×

Košík