Dodacie podmienky

Osobný odber

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Akceptujeme iba úhradu v hotovosti.

Zasielanie prepravnou službou:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DPD

Predajca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do dvoch pracovných dní pokiaľ je tovar skladom, ak nie, bude bližšie informovaný telefonicky/mailom o dostupnosti tovaru.

Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu technoplus@technoplus.sk .

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Zatvoriť menu
×
×

Košík